PC Crash pro PC

pc-crash je unikátní software pro rekonstrukci dopravních nehod. Jeho využití je zcela zásadní v oblasti soudního znalectví pro automobilovou dopravu. Rekonstrukce dopravní nehody je díky množství parametrů (3D modely, reálné výpočty reakce těles) dokonale přesná.

V současnosti je dispozici verze 10.1 (v prodeji od listopadu 2014) – tato verze je plně kompatibilní se systémy Windows 8 32bit a 64bit, Windows 7 32bit a 64bit, Windows XP (Home i Profesional) a, ale již není kompatibilní s verzí  Windows Vista, Windows 98 a 95 či Windows NT 4.0.
Verze 8.3 a vyšší již  rozlišuje 64bit a 32bit systémy a je optimalizovaná pro běh na 64bit platformě.

Nová verze je rozšířena o vícetělesový systém pro zdokonalení výpočtů a přiblížení se tak realitě. Databáze vozidel je aktualizována a jsou i připraveny šablony posádky, chodců, jezdců na motocyklech. Kompletně přepracovaná pracovní plocha, uživatelské menu (nástrojové lišty). Nové možnosti zadávání, plná podpora „kolečka myši“ pro všechny pracovní okna. Nově simulace různých typů kloubů u daných modelů.
Výpočet pohybu posádky je přepracován pro výpočet bez pásu a s pásem. Modelování prostoru pro posádku a rozšířené možnosti a funkce optimalizace rázu.

Tento software je používán nejen v Evropě ale i v jiných státech. Databanka vozidel včetně jejich konstrukčních vlastnotí čítá více jak 1000 modelů všech značek aut. Databáze jsou postupně aktualizovány.

http://www.pccrash.cz/files/pictures/pcc/pcc1.jpg http://www.pccrash.cz/files/pictures/pcc/pcc2.jpg http://www.pccrash.cz/files/pictures/pcc/pcc3.jpg

pc crash je chráněn proti neoprávněnému kopírování hardwarovými klíči, které jsou součástí licence. V současné době je program nabízen pouze s USB klíčem.

pc crash je k dispozici ve verzi 2D light a 3D Expert. Verze 2D light je omezena na jen 2 vozidla, tahače bez návěsů a není zde k dispozici 3D kamera a ostatní 3D funkce a výpočty. Ostatní funkce jsou zachovány.

Pro aktuální ceny softwaru, upgradu či HW klíčů nás kontaktujte.

Novinky ve verzi PC Crash 10.0

– 3D Okno – další možnosti pro pomalé přehrávání události (3D onscreen a animace)
–  kolečko myši – zoomuje v místě myši – jako Google Maps
– Crash3  kalkulace – přímý import deformačních čar z  DXF modelu auta
– rozšíření databanky vozidel
–  rozšíření kreslícího modulu – podpora importu bloků, podpora komplexního formátu DXF (bloky, plochy, etc.)
– objekty dopravního značení – semafory a jejich vlastnosti – časování, variabilní množství signálu atp.
–  FE výpočetní modul – podpora multiprocesoru, podpora barevných kódů pro sdružené elementy atp.
–  Laser scan data – podpora importu dat z 3D skenerů

Oficiální přehled novinek pro verzi 10.0 je k dispozici zde jako PDF (2.6MB).

Novinky ve verzi PC Crash 9.0

– přepracovaný Explorer – Toolbar
– vylepšený kreslící program
– aktualizované databanky
– 2D OnScreen animace
– nativní podpora víceprocesorových systému a vícejádrových procesorů
– rozšířená optimalizace rázu po stopách
– Pipetta pro nastavování barev – nástroj pro odebrání „vzorku“ barev a přenos do vzorníku
– posouvání výřezu pomocí kolečka myši
– detailnější zobrazení vozidel při použití TimeSlider
– pozice kamery může být importovaná a exportovaná (xml soubory)
– synchronizace
– náhled pro uložené projekty
– přestavení na [m] (vnitřní jednotky)
– přepracovaný model vícetělesového systému
– kruhový oblouk – možnost zadání úhlů
– Online Dialog pro stopy kol, aktaizace při posouvání bmp, dxf obrázků
– ukládání animací i po jednotlivých sekvencích
– zvýšení rychlosti výpočtku při výpočtu rázu
– S – poloha senzorů je zobrazená v 2D a 3D okně
– možnost zobrazení signálů senzoru na vozovce