Jarní seminář PC Crash

Chceme Vás tímto pozvat na jarní seminář PC Crash pořádaný USI Žilina ve dnech 21.-23. května v Galantě.
Seminář bude složen ze dvou částí, představení novéh programu PC Crash 9.0, který přináší zlepšení v ovladatelnosti a kinematických výpočtech. Druhá část semináře bude věnována řešení úloh v novém programu PC Crash 9.0 formou přednášky a konzultací.

Pozvánka a přesná adresa je k dispozici v sekci Kalendář akcí.