Důležité prohlášení

Společnost c4you s.r.o. uzavřela se společností DSD GmbH. Linz dohodu o přímé technické podpoře uživatelů programů PC Crash, PC Rect a Pocket Crash pro Českou a Slovenskou republiku.

 

Společnost c4you s.r.o. zajišťu konzultace chodu programu, poskytování technické podpory při instalaci a nestandardních situacích. Dále díky díky této dohodě má oprávnění poskytovat nabídky na prodej / upgrade produktů společnosti DSD GmbH, Linz dle platných ceníků. Ceník je stanoven v Eurech s 20% DPH (dle patřičné daňové sazby Rakouska).

 

 

 

Společnost c4you s.r.o. nemá certifikaci pro provádění školení užvatelů v programu PC Crash, PC Rect a taktéž nemá právo poskytovat doporučené řešení či rozhodné konzultace k výpočtům. Toto právo má společnost DSD Gmb. Linz, DSD Slovakia s.r.o. a USI ŽU v Žilině.

 

Veškeré obchodní podmínky jsou plně v kompetenci společnosti DSD GmbH, Linz, tzn. veškerá fakturace, reklamace a prodej probíhá dle patřičních obchodních zákonů Rakouska.

 

 

Kontakty

 

http://new.pccrash.cz/files/loga/dsd.jpg

 

 

http://new.pccrash.cz/files/loga/usi.jpg