Video návody

Video návody pro programy PC Draw a PC Rect

 

Úprava objektů v programu PC Draw

video na youtube.com

 

Nový typ čar v programu PC Draw

video na youtube.com

 

Využití a úprava kót v programu PC Draw

video na youtube.com

 

Využití vrstev v programu PC Draw

video na youtube.com

 

Vyžití bitmap v programu PC Draw

video na youtube.com

 

Trojúhelníková metoda v programu PC Draw

video na youtube.com

 

Uchycení objektů v programu PC Draw

video na youtube.com

 

Import dat z totální stanice

video na youtube.com

 

Import dat z laser scanneru do PC Draw

video na youtube.com

 

Rektifikace fotografie v programu PC Rect

video na youtube.com