F.A.Q

Obecné:

 

Každá instalace pc crashe či pc rectu vyžaduje doinstalování následujících komponent, ovladače hw klíče (pro USB a případně pro paralelní klíč – každý využívá jiné ovladače). Dále je nutné instalovat licenci – program modifikuje soubory v instalaci pc crash a pc rect sám automaticky a přidá do systémových knihoven údaje, které umožní spojit licenci a hw klíč. Instalaci provádějte bez vloženého USB klíče!

 

 

Otázka:

Jak instalovat pc crash 8.2 na Windows 7?

 

Postup:

Spusťe instalaci standardním způsobem z dvd – složka disk1, setup.exe. Po spuštění instalátoru můžete vybrat typ instalace Typical, Custom… , doporučujeme neměnit systémové součásti, jsou nutné pro běh programu. Instalátor proběhne až do konce bez problémů, může vyžadovat i restart. Po instalaci vyndejte dvd z mechaniky, zasuňte USB dongle, poté vyčkejte na doinstalaci USB klíče. Po instalaci klíče spusťte program pc crash 8.2. Je možné že Vám oznámí, že chybí knihovna cxcore100.dll – pokud ano, program zavřete a v sekci ke stažení jsou ke stažení knihovny, které je nutné nakopírovat do složky kam jste nainstalovali pc crash (typicky c:program filespccrash8). Poté spusťte pc crash 8.2 znovu.

 

 

Otázka:

Jak a kde si stáhnu aktualizace pro pc crash 8.2?

 

Postup:

Program pc crash 8.2 si kontroluje aktualizace sám při spuštění. Pokud jsou nové aktualizace, vybídne Vás ke stažení a instalaci. V tomto kroku doporučujeme mít vypnutý program pc crash 8.2 – aktualizace jsou vlastním procesem, který nepotřebuje a spíše vyžaduje vypnutý program pc crash 8.2. Ten ukončete během stahování aktualizací.

Dále je možné vybrat přímo ve Start Všechny programy PC Crash 8.2 Check for updates.

Proces sám stáhne aktualizace, provede zálohu a nainstaluje je.

 

 

Otázka:

 

Jak instalovat pc crash 8.2 na Windows Vista?

 

Postup:

Spusťte instalaci z instalačního DVD. Setup sám provede kontrolu systému a poté stačí jen zvoli „typickou instalaci“ a vše bude automaticky dokončeno. Oproti předchozím verzím (8.1. 8.0) setup detekuje jenotlivé komponenty – jako je DirectX či .NET komponenty a zvolí sám co se má instalovat a co bude vynecháno.
Doporučujeme mít nainstalovaný Service Pack 1 na Windows Vista.

 

Otázka:

 

Jak instalovat pc crash 8.x na Windows Vista (netýká se verze 8.2!!) ?

 

Postup:

Spusťte instalaci z instalačního DVD. Zvolte typ instalace Custom (volitelná instalace). Na další záložce vyberte z instalovaných komponent – DirectX – zde přes menu vyberte „This future will not be available“ (tato součást nebude instalována). Poté pokračujte v instalaci běžným způsobem.
Windows Vista totiž zacházejí s hardwarovými prostředky jinak než XP a obsahují jiný DirectX než XP. Bez zakázání této komponenty neproběhne instalace správně, zasekne se při instalaci DirectX.

Otázka:

Jak instalovat licenci?

Postup:

Ke každé instalaci pc crashe či pc rectu jste obrželi soubor s aktualizací licence, pokud jej nemáte, stáhněte si jej v sekci Ke stažení. Soubor rozbalte na plochu (po stažení klikněte pravým tl. na soubor a pohněte myší pár centimetrů vedle a pusťte tlačítko myši, ze zobrazeného menu vyberte extrahovat zde.. / rozbalit zde.. / extract here.. . Licence se rozbaílí do adresáře licenceupdate9-05 – před spuštěním se ujistěte, že program je vypnutý a že je vyndaný hw klíč. Poté spusťte setup.exe. Program se zeptá, kam má nainstalovat aktualizaci – vyberte umístění, kde je instalován pc crash či pc rect – typicky: C:program filespccrash73 či c:pcrect30.

 

Otázka:

 

Jak instalovat ovladače pro hw klíče?

 

Postup:

Paralelní hw klíč:
Jděte do adresáře pccrash73 (typicky: c:program filespccrash73), dále adresář DongleDriverNT. Zde spusťte ddinst32.exe. Pokud je šedivé tlačítko Express je driver správně spuštěn. Pokud je tlačítko aktivní proveďte instlalaci klepnutím na Express. Poté se ve spodní části (okno System) zobrazí Driver version 8.xx is running. Tím je driver aktivní. Stačí restartovat systém a spustit znovu pc crash či pc rect.

USB klíč:
V sekci download si stáhněte aktualizaci driverů, vyjměte USB driver a po stažení souboru jej spusťte. Automaticky se zaktualizují ovladače. Vložte zpět USB driver a vyčkejte – systém ohlásí že našel nové zařízení Aladdin hardlock key a Aladdin USB key. Instalace proběhne automaticky. Poté můžete bez restartu spustit pc crash či pc rect.

 

Otázka:

 

Program pc crash nenačítá licenci z hw klíče.

 

Možné přičiny:

HW klíč je špatně zapojen – ukončente pc crash (pokud dlouho načítá lincenci stlačte klávesu ESC tak dlouho dokud se načítání licence nezastaví), odpojte a znovu zapojte hw klíč a spusťte program znovu.

HW klíč nefunguje správně – u USB klíče je zjištění snadné – pokud kontrolka na USB klíči bliká, je klíč poškozen a je ho nutné vyměnit. Pokud USB klíč svítí, je funkční a zřejmě jsou špatně nainstalované ovladače či licence.
Paralelní hw klíč – zjištění zda-li je funkční pouze testem na druhém PC s funkční instalací, případně špatně nainstalované ovladače či licence.

 

Otázka:

 

pc crash 7.3 nejde nainstalovat na Windows 2000 Prof

 

Projev chyby:

Během instalace, cca v 30%, ohlásí, že neleze přečíst soubor data1.cab, i když dáte opakovat, chyba se po chvíli znovu objeví.

Postup:

Ověřte že máte nainstalovaný service pack 4. Pravým tl. klikněte na Tento počítač, ze zobrazeného menu vyberte Vlastnosti. Na první záložce je popis systému a hned v pravé horní části je napsáno Systém: Windows 2000 Profesional a na dalším řádku je Service Pack …. (a číslo, musíte mít 4). Pokud jej nemáte stáhněte si instalaci service packu pro české windows (tento instalátor má cca 600kb, samotná instalace service packu má typicky 50-110MB podle Vašeho systému, nedoporučujeme pouštět instalaci, pokud jste připojeni na internet přes klasický modem). Instalátor je v sekci Ke stažení.

Po provedení instalace SP4, nebo pokud jej máte instalovaný, si stáhněte v sekci Ke stažení další 2 opravné balíčky pro Windows 2000 a proveďte jejich instalaci. Poté spusťte znovu instalaci pc crash 7.3 a ta již proběhne v pořádku až do konce.